Huippukokousten  erikoislähetykset
EddyHawkins ja professori Raimo Väyrynen Finlandia -talon selostusstudiossa  ETYK:in kymmenvuotisjuhlaistunnossa 1985
ETYK-kymmenvuotisjuhlakokouksen aikana Radio Finland  tuotti  toistakymmentä tuntia  suoraa  lähetystä Finlandia-talolta englanniksi. Alakerran tasanteelle  rakennetussa tilapäisstudiossa juontaja  Eddy Hawkins  ja  asiantuntijana  professori  Raimo Väyrynen. .

Suomen  isännöimien  huippukokousten  aikana  vuodesta  1985  Yle Radio Finland  teki  jatkuvaa  kokousradiota,  joka  oli  kuunneltavissa  sekä  Helsingissä että  Radio Finlandin  ulkomaanjakelussa.   Vuoden 1975 ETYKin aikana oli vielä  rajoituttu  insertteihin Finlandia-talolta  normaaleihin  englanninkielisiin puolituntisiin. Tuolloin Radio Finlandin lähetykset eivät myöskään  vielä kuuluneet  Suomessa, edes AM-taajuuksilla. 

1985

ETYKIin   10-vuotisjuhlan aikana  1985  lähetykset toteutettiin  tilapäisstudioista  Finlandia-talolta.   Lähetys perustui  oikeuksiin  käyttää  englanninkielistä  saliäänen tulkkausta  ohjelmassa.  Ohjelmaratkaisu oli samantyyppinen kuin  YK:n turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen radioinneissa, siihen aikaan mm Voice of  Americalla. Juuri ennen  lähetysten alkua kuitenkin ilmeni, että  Helsinkiin tuoduille  kansainvälisille tulkeille   tulisi maksaa  erikseen  tulkkauksen  radioinnista.   Lähetys olisi vaikeutunut huomattavasti, jos käytettävissä olisi ollut vain  saliääni, koska puhujat  olivat  käyttämässä omia kieliään.  Viisi minuuttia  ennen lähetyksen alkua  UM:n edustaja kävi ilmoittamassa, että  tulkeille maksetaan, markoissa  viisinumeroinen summa kullekin.    

Vuoden 1985 lähetyksien  suuri  suoritus  oli  juontaja  Eddy Hawkinsin, joka oli  kuukausipalkkainen toimittaja  Radio Finlandissa, ja  professori Raimo Väyrysen  jatkuva selostus kokousistuntojen aikana ja  niiden jälkeen.   Tässä vaiheessa  ei ollut  muita kieliä  kuin  englanti.

1990

Tieto USA:n ja Venäjän  huippukokoussuunnitelmasta  tuli  vasta  viikkoa  ennen.  Valmisteluaikaa  oli vähän.    Syyskuun 1990 alun Helsinki Summitin aikana   Radio Finland  tuotti  erityisradiota kolmena päivänä  aamukuudesta keskiyöhön.   Jatkuvana  kanavana oli  Helsingin  Capital FM, silloin 103.7 MHz.  Sitten vuoden 1985 tilanteen, Radio Finland oli aloittanut uudelleen  lähetykset saksaksi ja ranskaksi.   Erikoissradiossa  oli  englannin ohella myös näitä kieliä.  Venäjä ei ollut alkanut vielä, vaan oli tulossa loppusyksystä.

Barbara Helsingiuksella oli  keskeinen  rooli lähetysten  juontajana ja haastattelijana.  Lähetysten ensimmäiseen tuntiin sisältyi hieman  kotimaista historiaa, kun tuli uutistieto Ahti Karjalaisen poismenosta  ja  niinpä Helsingius keskusteli  asiantuntijahaastateltavana olleen Per-Erik Lönnforsin kanssa myös tästä aiheesta.

Lähetyspaikkana oli  Radiotalo,  kolmannen kerroksen D2. Tässä erikoisradiossa oli myös musiikkia.

Tämä syyskuun 1990 kolmen päivän erikoisradio  saattoi olla merkityksellinen  siinä, että Capital FM  huomattiin  ja  hanke  aloittaa  ulkomaisten asemien releointi sai enemmän realistisuutta. Se toteutui vuotta myöhemmin.   Sivutuotteena  asemalle  saatiin myös  yksinkertainen logo.

1992 

Vuoden 1992  ETYK-huippukokouksen  aikana  tehtiin  erikoisradiota   samoin tuotantoratkaisuin kuin 1990.  Radio Finlandin kielivalikoiman laajeneminen  teki  lähetysvirrasta kuitenkin  epäyhtenäisemmän.  

1997

Clinto-Jeltsin -huippukokouksen aikana  Capital FM  toimi  teemaradiona siten, että  Radio Finlandin omatuottoisia  jaksoja pidennettiin, mutta  ulkomaisten asemien releoinnit jatkuivat osittain normaalisti.  Lähetykset tehtiin  omista  studioista  Pasilassa.