Vuosikymmenet jatkui suomen
radiokurssi  "Starting Finnish"

 

 

Radio Finland aloitti järjestelmällisen suomen opetuksen 1978

Lähettävän maan kielen opettaminen kuului  useimpien ulkomaanlähetystoimintojen  tehtäviin. Yleisradio oli kotimaan verkoissa opettanut vieraita kieliä ja sitä varten oli erityinen osastokin. Ulkomaille tarkoitettu suomen opetus alkoi Radio Finlandin tuotantona 1978.  

Syystä tai toisesta silloista  Kieliradiota ei kytketty mukaan, vaan  Radio Finland aloitti kurssien  tuottamisen omin päin, toki  Suomen eturivin  "suomi vieraana kielenä" -asiantuntijoiden  tuella.  Aloitteellinen asiassa  oli ollut  englanninkielisen palvelun avustaja  Patrick  Humphreys, joka myös juonsi sarjan varhaisjaksot.   1978  tuotettiin  kymmenosaisen pilotti  "Introduction to Finnish",   jota radioitiin  muutaman kerran.  Varsinainen pitkäaikainen  radiokurssi  "Starting Finnish" alkoi vuotta myöhemmin ja  perustui   FT  Olli  Nuutisen  kirjaan  "Suomea  suomeksi" (SKS).  Juontokielenä kurssissa oli englanti.

Kukin jakso oli kymmenen minuuttia.  Lähetysaikojen puitteissa ei ollut mahdollisuuksia pitempään, vaikka opetuksellisesti näin olisi päästy parempiin tuloksiin.  Käytännössä  kurssin seuraaminen edellytti  sitä, että kuuntelija  ulkomailla hankki   oppikirjan Suomesta tai jossain tapauksissa paikallisista kirjakaupoistakin.  Tämä rajasi yleisön maihin, joihin  kirjaa  oli saatavilla ja  sellaisiin  suomesta kiinnostuneisiin, joilla oli  viitseliäisyyttä ja varoja hankkia kirja.  Suomea suomeksi -harjoitusvihko ei  ollut tarpeellinen, koska radiokurssin "kotityöt" ja harjoitukset oli laadittu  erikseen.

Satajaksoiseksi yltänyt kurssi  oli  englanninkielisen palvelun ohjelmistossa  kerran viikossa  1979-2002, jolloin  englanninkielinen  ulkomaanradio suljettiin.   Sen jälkeen  "Starting Finnish"  pyöri  vielä  YLE Capital FM ja YLE Mondo  -asemilla  vuoteen 2008. 

Muiden vieraiden kielten tultua  Radio Finlandin ohjelmistoon   pienimuotoisia  suomen kursseja  toteutettiin  aluksi  saksaksi, mutta  tavoitteeltaan järjestelmällistä  suomen opetusta  tuotettiin  uudelleen   vasta  venäjänkielisen palvelun   aikana.  Tuolloin 90-luvulta  Yle  myös julkaisi  oheismateriaalia, joka oli   kuuntelijoiden tilattavissa.

Olli Nuutisen jälkeen  Starting Finnishin  asiantuntijana  oli   lehtori  Eila Hämäläinen, joka  opetuksellisesti suunnitteli  suurimman osan  sarjan jaksoista.   Ohjelman  käytännön  juontajina  toimivat pisimmän aikaa  Kathleen  Moore  ja  Michael  Short.

Vaikka  Starting Finnish  oli  ohjelmassa aivan tositarkoituksella,  silti  toimituksessa  oltiin  yllättyneitä, kun  80-luvun alussa  yhteyttä  otti  kreikkalainen  tyttö, joka oli todennetusti  oppinut  suomea  radiokurssin  avulla.


Selkosuomi

Vuonna 1992 aloitettuja  lähetyksiä  selkosuomeksi  ei  aluksi nähty kielenopetuksena, vaan  pikemminkin  tukena  toisen ja kolmannen polven suomalaisille - lähinnä Pohjois-Amerikassa - joilla oli vaikeuksia ymmärtää  yleissuomea.  Syynä ei välttämättä  ollut  kielen hallinta, vaan myös suomalaisen yhteiskunnan  erilaisuus.   Kun selkosuomi  sijoitettiin  pian myös  Capital FM -palveluun,  sille  tuli  käyttöarvoa  kielen oppimisessa maahan muuttaneiden määrä  Suomessa alkaessa kasvaa voimakkaasti.   Kun selkouutiset menivät vielä monta kertaa päivässä  Capital FM:n  tai Yle Mondon  kautta,   selkoa kuuntelevat bussikuskit olivat  Helsingin seudun bussiliikenteessä  tavallisia havaintoja. Nyttemmin  selkolähetys on Yle Mondossa harvemmin.

90-luvun puolivälistä selkosuomelle  laadittiin  Radio Finlandissa  tarkkojakin rakenteellisia  ohjeita. Koulutusmäärärahoja saatiin  toimittajien perhedyttämiseksi kielen rakenteen ja ilmaisun erityisvaatimuksiin.

Kansainvälisesti  selkosuomen  esikuvana oli  Voice  of  American Special English.  Vuonna 1958 alkaneiden  lähetysten  tueksi VOA mm julkaisi  sanakirjan. BBC  World Service  lähetti myös pitkään  englanninkielisiä  "uutisia hitaasti".  

Takaisin tämän sivuston alkusivulle.