Vuorokausikatsaukset  elivät kuuntelijan
eivätkä Suomen  päivärytmissä
Tuotantokierto

Vuorokausikatsauksen tyypillinen  tuotantoaikataulu 90-luvulla vuoteen 1998 saakka. Osa lähetyksistä  oli nauhatoistoja, jotka muutettiin tarpeen vaatiessa suoriksi.

22.15-22.45 Euroopan ilta.

23.30-00.00 Euroopan ilta ja Australian aamu.

04.00-04.30 Pohjois-Amerikan ilta.

07.30-08.00 Lähi-idän ja Afrikan aamu.

09.05-09.30 Euroopan aamu.

10.00-10.30 Australian ilta.
11.00-11.30 Kauko-idän ilta.

13.30-14.00 Etelä-Amerikan aamu.
14.30-15.00 Pohjois-Amerikan aamu.
15.30-16.00 Pohjois-Amerikan aamu.
16.30-17.00 Pohjois-Amerikan  aamu ja Lähi-idän ilta.


Euroopan ilta  tukeutui Päivän Peiliin, jota aika pitkään myös toistettiin parilla tunnilla viivästettynä.

 

Vuoteen 1998 tuotantokierto alkoi klo 22.15-lähetyksestä, koska siinä aineiston  "vaihtuvuus" oli suurin. Euroopan klo 09.00 -lähetys oli ilmeisesti kuunnelluin. Koska se meni myös  Helsingin taajuuden 558 kHz kautta, monet "uutisfriikit"  löysivät sen tavaksi kuulla  mm keskeisiä osia illan YLE:n tv-uutisista aamulla. Radio Finland oli ensimmäinen tv-äänen suurkäyttäjä  radiopalveluissa.

Koska syksystä 1998 Radio Peilin "Tänään" -lähetyksen (myöh Päivä tunnissa) oli määrä hoitaa yö  ja RF:n resursseja oli sillä perusteella leikattukin, 22.15-lähetys  ja siihen nojautuneet toistot  07.30-saakka poistuivat Radio Peilin aloittaessa.

Ikäväksemme Radio Peilin Tänään-katsaukset osoittautuivat sisällöltään sattumanvaraiseksi. Koska resurssejamme oli leikattu, emme voineet palata aiempaan, mutta aloimme ensin toistaa Peilin tunnin  yhteydessä klo 22.00-uutisia, myöhemmin Peilin tunnin toistoista luovuttiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti: Juhani Niinistö. Lainata voi lähde mainiten.

Mahdolliset kommentit osoitteella juhani.niinisto AT ulkomaanmedia.net

 

Vuorokausikatsauksilla oli kattavuustavoite

Viimeistään  70-luvulla  oli  selvää, että  kattavan uutispalvelun tarjoaminen eri maanosasuuntien ja aikavyöhykkeiden lähetyksiin  ei onnistunut  poimimalla kotimaan verkoista jokin sopiva uutisohjelma. 

Vielä 60-luvun alussa Päivän Peili (silloin 19.10) ja  I dag (silloin 19.30) oli voitu toistaa seuraavana iltapäivänä Pohjois-Amerikkaan  kotimaan uutisten tuoreuden suuremmin kärsimättä.

Ratkaisuksi kehitettiin ns vuorokausikatsaukset. Niiden keskeinen periaate oli  kotimaan "uutisvuorokauden" unohtaminen.  Suomessahan oli mm se periaate, että edellisen illan uutisiin ei palata  aamuissa.

Pitkään nimellä "Tänään"  lähetetyt  vuorokausikatsaukset  tarjosivat kullekin alueelle   "Suomen uutisvuorokauden"   lähetyshetkestä  luettuna.  Niinpä esimerkiksi Pohjois-Amerikan  aamukatsaus  klo  15.00 tai  15.30 Suomen aikaa kattoi edellisen illan ja aamun keskeiset aiheet. Jos kyse oli ns. jatkuvasta jutusta  se päivitettiin yleensä  "tuoreesta taustoitukseen".

Uutisten kirjoittamisessa  ei ollut yksinkertaista  välittää  esimerkiksi jokin meneillään ollut tapahtuma siten, että sen kehitys oli mukana  alusta saakka ja senhetkinen myös.  Jokaista lähetystä varten oli verrattava, mitä oli sanottu vuorokautta aiemmin.  Jos  illalla jokin  asia  oli  kesken  eikä  sen painoarvo  puoltanut päivystämään jäämistä, käytettiin  mahdollisuuksien mukaan "tulevaa imperfektiä", sanomalehtien  varhaispainoksista  tuttua.

Radio Finland  pyrki ottamaan huomioon sen, että osa yleisöstä oli ollut kauan poissa  Suomesta  ja taustaa oli lisättävä.  Vuorokausikatsaukset kuitenkin suunniteltiin ensisijaisesti  ulkomailla tilapäisesti  oleville suomalaisille.

Laajimmillaan vuorokausikatsauksia  lähetettiin seitsemänä painoksena, joilla oli vielä nauhalähetyksiä.   Ilmeisesti laajin yleisö oli  aamulla yhdeksältä Suomen aikaa lähetetyllä katsauksella, joka  tavoitti yleisöä Euroopassa ja  pitkää tietä Australiassa. Sillä oli selkäesti  yleisönään myös "uutisfriikkejä", joita kiinnosti  esim Ylen radion ja tv:n uutisten yhteensovittaminen.

Sitä seurasivat Itä-Aasian lähetys ennen puoltapäivää ja sitten iltapäivällä  Etelä- ja Pohjois-Amerikan lähetykset.

Ensimmäinen
televisioäänen
radiokäyttäjä

Radio Finlandin Tänään oli  Yleisradion ensimmäinen radiolähetys, joka säännönmukaisesti  alkoi käyttää  television ääntä. Tämä tapahtui jo 1980-luvun alkupuolella.  Yksinkertaisena syynä oli se, että television uutisjutut saattoivat olla tiivistetympiä ja  niitä oli ehditty  valmistella pitempään kuin radion juttuja.  Joitakin nimekkäitä toimittajia oli myös juuri siirtynyt televisioon, ja heidän  juttujaan kannatti edelleen käyttää.

Vuorokausikatsaukset eivät olleet virallisesti  riippuvaisia Yleisradion uutistoimitusten aineistosta sikäli, että tilanteen vaatiessa voitiin käyttää STT:tä tai suoraan saatuja tiedotteita. Mutta nämä tilanteet olivat poikkeuksellisia. Näin äkkiseltään muistan "suurista uutisista"  ainakin KOP:n ja SYP:n yhdistymisen menneen Yleisradion taajuuksilla ensimmäisenä ulos RF:n vuorokausikatsauksessa, joka oli  juuri alkamassa iltapäivän alussa, kun STT välitti uutisen.  Muutaman lakon päättymisestä kerroimme myös ensin. Mitään  "omia  juttuja"  ei tehty.

On korostettava, että  vuorokausikatsausten tekemiseen suhtauduttiin varsin vakavasti.  Lähetyksissä pyrittiin ennen kaikkea  sellaiseen kattavuuteen, että kuuntelija  voi luottaa  saaneensa  sen  vuorokauden keskeiset aiheet, laskettuna ao lähetysajan ohjelmasta vuorokautta aiemmin.

Vuorokausikatsaukset alkoivat kymmenminuuttisina vuonna 1980. Puolen tunnin lähetyskestoihin siirryttiin 1982. 90-luvulla  aamuvuoro alkoi jo viideltä ja ensimmäisenä tehtävänä oli käydä lukemassa merisää Radio Suomen puolella klo 05.35.

Radio Finlandissa tehtiin myös  suomenkielisen radion ensimmäistä  päivittäistä  varhaisaamun lehtikatsausta, joka kattoi sekä uutis- että pääkirjoitussivuja. Kerroimme  kauas maailmalle ja  aika lähellekin, miltä  lehdet näyttivät.  Katsaus meni ulos  pitkään klo 6.55  ja  oli mukana  Tänään-kierrossa päivän  ajan. Kotimaan radio teki vielä tuolloin  vasta päivällä tuotettuja sanomalehtikatsauksia.

Pitkään nimenä Tänään

Vuorokausikatsaukset  lähetettiin  ensimmäiset lähes parikymmentä vuotta nimellä Tänään. Nimi oli ollut käytössä  Päivän Peilin edeltäjällä  kotimaan radiossa.  90-luvun lopulla  Radio Peili (nykyinen YLE Puhe)  kuitenkin otti nimen käyttöönsä, joten Radio Finlandin lähetyksistä tuli sitten vain vuorokausikatsauksia.

Koska olimme  samassa  osastoyksikössä ja koska  Peili oli  yksikön kehityspainopistesuunta, ohjelmanimen  menettämiselle  ei voitu tehdä  mitään. Se vain meni.  Radio Peilin Tänään oli  kuitenkin hyvin  toisentyyppinen tuote.

Vuorokausikatsauksia kehitettiin  vielä  90-luvun lopulla rakentamalla ohjelmalle  varsin tarkka formaatti. Paikkansa oli  pääjutuilla, taloudella, kevyemmillä jutuilla ja urheilulla.  Alusta saakka Radion urheilutoimitus laati  vuorokausikatsauspalveluun viisiminuuttisen, yleensä kerran vuorokaudessa Suomen loppuillasta.

Radio Peilin  aloittaessa   tunnin mittaisen klo 23.30-00.30 -koosteensa  sen  oli meillä määrä korvata loppuillan vuorokausikatsaus, jota oli tehty klo 22.15-.   Peilin ohjelma osoittautui kuitenkin kattavuudeltaan vaihtelevaksi, koska se perustui äänen ja inserttijuttujen saatavuuteen - eikä jonkin aiheen hoitamiseen alusta loppuun otettu periaatteeksi.  Peilissä ei tehty sähkeitä  eikä siten  jonkin uutisen sellainen kehitysvaihe, joka Suomessa oli jäänyt sähkeen varaan, tullut huomioiduksi.  Radio Finlandilla ei ollut enää mahdollisuuksia  (kun Peilin alkaessa toimittajavoimia oli leikattu) aloittaa  omia vuorokausikatsauksiaan uudelleen, mutta ratkaisuna  alettiin toistaa klo 22:n uutisia yön mittaan  ja  varhaisaamuun  tehtiin omin voimin typistetty vuorokausitiivistelmä illan aineistosta.

Minkäänlaista  arvostelua Peilin tai yksikön Uudet palvelut -johdon suuntaan  ei Radio Finlandista koko tästä surkeasta  episodista  esitetty, koska se olisi ollut johdon preferenssien kyseenalaistamista ja vain vaikeuttanut tilannetta.

Vuosia myöhemmin kuulin, että  uutisasiantuntemuksen heiveröisyyteen Peilissä oli jostain kiinnitetty huomiota ja  sisältöä selviteltykin ulkopuolisin voimin.  Mutta aloite ei mitenkään tullut Radio Finlandista.

Erillinen toimitus varsin myöhään

Radio Finlandin suomen- ja ruotsinkielinen palvelu  järjestettiin omaksi toimituksekseen 90-luvun lopulla. Tämä antoi lisää mahdollisuuksia kehittää vuorokausikatsauksia.

Suomen- ja ruotsinkielinen  palvelu oli  vuoden 1995 strategiassa määritelty keskeiseksi Radio Finlandissa, mutta työjärjestelyihin oli jäänyt erilaista vieraskielisten toimittajien. lähinnä englanninkielisten,  passausta.  Muodostamalla erillinen toimitus tämä nokkimisjärjestys hävisi.

Kussakin vuorossa oli yleensä vain yksi toimittaja, joka hoiti parin vuorokausikatsauslähetyksen ohella myös muuta tuotantoa. Näin koko toiminta pyöri suunnilleen neljän  suomenkielisen toimittajan voimin ja aikaa jäi myös  erikoisohjelmiin ja mm selkosuomilähetyksiin.

Vuorokausikatsaukset poistuivat  ohjelmistosta  vuoden 2006 aikana, kuten paljon muutakin.  Lyhytaaltojakelun viimeisinä alasajon kuukausina 2006 huomasin (itse silloin Pohjois-Amerikaan kuuntelijaksi muuttaneena) Pasilassa palatun osittain  50-luvun "mitä kohdalle sattuu"  -tilanteeseen.

Erona 50-lukuun oli kuitenkin  se, että  silloin kotimaisia uutislähetyksiä oli todella vähän ja kattavuus toteutui siten.  Syksyllä 2006 ei lähetysten perusteella Pohjois-Amerikassa enää saanut  tolkkua Suomen uutisista.

Viikkopeilit

Radio Finlandin palveluun kuului myös  Viikkopeili.  Sitä oli tehty jo ennen suuria supistuksia  50-luvulla,  toimittajana mm Mauri  Soikkanen.  Viikkopeili alkoi uudelleen 70-luvun puolivälissä siten, että Päivän Peilin  toimittajat kokosivat sen lisätyönä., ylimääräistä korvausta vastaan, toimittajina olivat siten mm Ilkka Toivonen, Leena Pakkanen ja pisimpään Risto Pohjanpalo. Ennen puolituntista  Viikkopeiliä vielä Kesäkadulla sijainnut "UMP" oli  teettänyt  radiouutisten Jarmo Ratisella  lyhyempää viikkokatsausta. (Soikkasella ja kollegoillaan  katsausta oli teetetty o.t.o -työnä. Sen vaikutuksesta  ulkomaanlähetysten asemaan radiossa on mainittu toisaalla.) Radio Finlandin kotimaankielisten toimittajien tehtäväksi  Viikkopeili siirtyi vasta  90-luvun puolivälin jälkeen.

Ohjelmatoimintakatsaukseen.

Monikanavainen "kanava"